Header photo Trigger

"De gustibus non est disputandum"

Gust nie podlega dyskusji; O gustach się nie dyskutuje
sentencja łacińska

Czym kierujemy się przy projektowaniu ?
Kwestia estetyki.

Tylu ilu znajdzie się krytyków dzieła, tyle samo znajdzie się dzieło to wychwalających. Już starożytni poszukiwali uniwersalnego modelu, który byłby wyznacznikiem piękna i gustu. Spór ten toczy się do dziś, ale nie dlatego, że coś odbiega od wzoru piękna (bo takowy nie istnieje), ale ze względu na zmieniające się trendy. Niemniej jednak istnieją pewne zasady w projektowaniu elementów graficznych, które sprawiają, że projekt staje się przyjemny dla oka.

W naszej pracy spotykamy się z różnym podejściem klientów do projektu własnej reklamy. Jedni zdają się na nasze pomysły i gusta, inni wiedzą co chcą, a nam pozostaje jedynie przełożyć ich wizję na realny projekt. W sytuacji, gdy partner biznesowy zna zasady projektowania współpracuje się nam łatwo i przyjemnie. W sytuacji, gdy klientom brakuje tej wiedzy - a zdajemy sobie sprawę, że nie każdy musi się na wszystkim znać - naszym zadaniem jest dbać o te właśnie szczegóły, które pozwolą przełożyć wizję klienta na etetyczną reklamę.
Psychologia reklamy.

Każdy projekt - reklama - ma za zadanie zwrócić uwagę potencjalnego klienta, na produkt lub usługę firmy. Rozpoczynając realizację projektu reklamy wraz z naszymi partnerami ustalamy priorytety w komunikacie jaki ma nieść ze sobą tworzona reklama. Dla jednych jest to nowy produkt, dla innych jubileusz istnienia firmy, a jeszcze inni kładą nacisk na promocję marki. Wypromowanie każdego z elementów można stopniować w oparciu o wiedzę; jak czytana i postrzegana jest reklama, w jakiej przestrzeni ma być publikowana i do kogo kierowana. Inaczej komunikat reklamowy czyta młodzież, a inaczej ludzie biznesu. Inne elementy i kolorystyka przemawiają do kobiet inne do mężczyzn. Zróżnicowanie takie da się też zauważyć ze względu na wiek odbiorcy reklamy.

Pracując nad projektami dla naszych partnerów uwzględniamy w nich wiele aspektów psychologii reklamy. Na ich podstawie dobieramy styl, kolorystykę, czcionkę i dynamikę komunikatów. Staramy się dobrać je w taki sposób, aby najbardziej przemawiały do potencjalnych klientów.